Välkommen till Helark.com


Helark, halvark, blad eller karta?
Postal_Menu_Blue.png
transparent_pixel.png
transparent_pixel.png

Helark

Här berättas det om samlarområdet helark, ett lite annorlunda sätt att samla på frimärken. Visste du att de tidiga frimärkena i de flesta fall trycktes i helark med 2x 100 märkesbilder som sedan delades till två kartor, i några fall användes även enkelark med 100 märkesbilder. Helark användes fram till 1920 och därefter tog bandmärkena över med sina långa pappersbanor tryckta i cylinderpressar.

I dagligt tal används begreppet helark lite slarvigt, istället borde karta benämningen användas. Helark har aldrig sålts av Postverket, däremot såldes kartor bl.a under medaljongemissionen. Benämningen blad förekommer i vissa fall men karta benämningen används av helark.com.


Friherre Erik Leijonhufvud

Frimärksblocket med Fyra skilling banco ingick en gång i tiden i Friherre Erik Leijonhufvuds samling men som sedan såldes via H. Lichtensteins katalog 1923. Detta unika exemplar visas numera upp av Postmuseum i Stockholm.

Erik Leijonhufvud, född 1862, var en välutbildad man som genomfört studier både i Lund (1881) och i Uppsala. En framstående vetenskapsman som var medlem i vetenskapliga samfund men som också intresserade sig för frimärken redan i ung ålder. Eriks samling var unik i sitt slag och prisbelönades vid flera tillfällen.
 
4_skill_block.png

Källa: Postmuseum, största kända enhet av fyra skilling banco.