Historia - Skillingar och Eftertryck


Hur tillverkades 9-blocken?
Postal_Menu_Crown.png
 
transparent_pixel.png
transparent_pixel.png

Eftertryck 1

Med nytillverkat tryckmateriel blev år 1868 den första upplagan av eftertrycken klara, de tidigare klichéerna hade smälts ner då de ansågs vara förbrukade och några nya skilling märken skulle ej tillverkas. På vänster sida av varje halvark trycktes endast ett block med 9 frimärken av samma valör, vilket skulle kunna anses som slöseri med papper. Eftersom upplagan på 400 exemplar av varje valör var så liten hade man troligen för avsikt att genomföra tryckningen så billigt som möjligt. Tryckmaterielet bestod endast av EN kliché med 9 märkesbilder.

Samma medeltjocka papper, från Tumba pappersbruk med marginalvattenmärke I, som vid 1885 års tryck användes till första upplagan av 1868 års tryck och perforerades med 1865 års perforeringsverktyg.

Valörerna 3, 4, 6, 8 och 24 skilling banco ingår i detta eftertryck.

Ett halvark (karta) bestod i detta fall endast av ett 9-block.
 
Skill_bco_Eftertryck_Helark_E1.png
 

Eftertryck 2

Samma år, 1868, släpptes också en andra upplaga av eftertrycken. Vid detta tillfälle placerades trycket på höger sida av varje halvark och precis som vid eftertryck 1 trycktes endast ett block med 9 frimärken av samma valör på varje halvark.

Samma medeltjocka papper från Tumba pappersbruk med marginalvattenmärke I som för 1885 års tryck användes även till andra upplagan av 1868 års eftertryck och perforerades med 1865 års perforeringsverktyg.

Valörerna 3, 4, 6, 8 och 24 skilling banco ingår i detta eftertryck.

Ett halvark (karta) bestod i detta fall endast av ett 9-block.
 
Skill_bco_Eftertryck_Helark_E2.png
 

Eftertryck 3

År 1871 utgavs en ett nytt eftertryck och även vid detta tillfälle placerades trycket på höger sida av varje halvark. Precis som vid eftertryck 1 och 2 trycktes endast ett block med 9 frimärken av samma valör på varje halvark.

Samma medeltjocka papper från Tumba pappersbruk med marginalvattenmärke I som för 1885 års tryck användes till upplagan av 1871 års eftertryck och perforerades med 1865 års perforeringsverktyg.

Endast valören 3 skilling banco ingår i detta eftertryck.

Ett halvark (karta) bestod i detta fall endast av ett 9-block.
 
Skill_bco_Eftertryck_Helark_E3.png
 

Eftertryck 4

År 1885 utgavs det sista eftertrycket ut på papper med marginalvattenmärke III. Det troliga är att halvarket delades före tryckningen i 9 lika delar och för att samtliga 9-block skulle få plats på halvarket genomfördes trycket på så sätt att marginalvattenmärket kom med på de färdiga blocken.

Troligt är att 1884 års perforeringsverktyg använts som gav 13x13. Valörerna 3, 4, 6, 8 och 24 skilling banco ingår i detta eftertryck.

Ett halvark (karta) bestod i detta fall av nio 9-block.
 
Skill_bco_Eftertryck_Helark.png