Studie plåtsiffror - Upplagor

Sammanställning av upplagor, underlaget uppdateras när ny fakta finns tillgänglig.
Postal_Menu_Crown.png
 
transparent_pixel.png
transparent_pixel.png

Upplaga


Sammanställningen är ett resultat av en studie genomförd mellan 2018 - 2021. Studiens resultat presenteras i en ny bok om Gustaf V i medaljong 1908 - 1920, men sammanställningen utökas kontinuerligt.

Med start i november 1910 och fram till första hälften av 1920 levererade Jacob Bagges Sedeltryckeri 2,2 miljarder frimärken till Postverkets frimärksförråd. Medaljongemissionen fick en något lägre upplaga än föregångaren Oscar II emissionen, däremot innehöll medaljongemissionen fler valörer.

Med hjälp av Postverkets 5-års prognoser över frimärkstillverkningen kunde frimärksleverantören förbereda material inför kommande tillverkning. Under tillverkningsåret genomförde Postverket beställningar i form av rekvisitioner och när frimärkena levererades av JBS kvitterades upplagan i en leveransliggare. Uppgifterna i leveransliggaren innehöll antalet levererade och makulerade (kasserade av kontrollanterna) halfark. Men det var inte bara frimärken som togs emot av frimärkesförrådet, liggaren var också förberedd med förtryckta rader för kortbrev, brevkort och frankokuvert. Även leveranser av Kvittenskuponger och Sparmärken kvitterades i liggaren.

Studiens resultat är inte komplett när det gäller upplagor. Officiellt publicerade upplagor i FACIT katalogen härstammar från Hugo Olsson och F. Benzingers bok om Svenska Postverkets Frankotecken Del IV. Studien har försökt återskapa underlaget som ligger till grund för dessa upplagor, men har inte lyckats i sin helhet. Därför redovisas en "diff" i nedan sammanställning.

Tänk på att denna sida mobilanpassar utseendet, på små skärmar visas inte alla kolumner i tabellen.
 
 
 
Makulerade
Färgprov
Gummeringsprov
Gummeringsfärg
Normalark
Upplaga (x100)
FACIT Upplaga
Diff