Historia - Avdrag


Vid framställning av ett frimärke görs en del provtryck, avdrag avser oftast ett avtryck direkt från ett original t.ex. originalgravyr eller originalplåt.
Postal_Menu_Crown.png
 
transparent_pixel.png
transparent_pixel.png

Plåtavdrag F6 Lokalfrimärke - Plåt B

Med anledning av 75-års minnet av frimärkenas införande 1930, sålde Postverkets frankoteckensexpedition för samlare (PFFS) plåtavdrag bl.a. av Lokalfrimärket i studiesyfte. Avtrycken var avdrag från originalplåtar och trycktes på ett vitare kartongpapper som tyvärr gulnat med tiden, dessa avdrag ska inte förväxlas med otandade provtryck av F6N.

Två avtryck av samma plåt bl.a. med igenkännande variant i position 18 där O i LOKAL är skadat till vänster.

Plåt B upvisar en mer regelbunden hopfogning av kvartsplåtarna.

Tack vare Mats Ingers expertis visar det sig att de avdrag som inte innehåller Postverkets text är provtryck från 1929, en s.k. förlaga innan Postverket under 1930 startade försäljningen.
 
F6_Svartavdrag_1_small.png

Klicka för att förstora

 

F6_Svartavdrag_3_small.png

Klicka för att förstora

 

 

Plåtavdrag F6 Lokalfrimärke - Plåt A

Plåtavdrag i studiesyfte från 1930 med igenkännande variant i position 1 där ett brott i nedre ramen till höger visar sig.

Plåt A upvisar ojämna avstånd mellan kvartsplåtarna, både i sidled och i höjdled.
 
F6_Svartavdrag_2_small.png

Klicka för att förstora

 

 

Plåtavdrag F6N Lokalfrimärke

Plåtavdrag i studiesyfte från 1930 av 1868 års eftertryck med igenkännande variant i samtliga positioner där pärlkransen ovanför M i FRIMÄRKE flutit ihop.
 
F6N_Svartavdrag_1_small.png

Klicka för att förstora

 

 

Plåtavdrag F1-F5

Plåtavdrag i studiesyfte från 1930 av första upplagan F1-F5. Undre avtrycket levererades tillsammans med "Meddelanden Från Postmuseum 12", Festskrift med anledning av "75-årsminnet av frimärkenas införande i Sverige" på uppdrag av Generalpoststyrelsen och utarbetad av Hugo Olsson och Nils Strandell.

I förordet till Festskriten kan man läsa "Sedan undertecknade erhållit Kungl. Generalpoststyrelsens uppdrag att utarbeta en festskrift med anledning av att sjuttiofem år förflutit sedan portoreformen av år 1855 trädde i kraft den 1 juli sagda år och frimärken i samband därmed infördes för betalning av brevportot, vilken festskrift skulle innehålla en så vitt möjligt fullständig historik och beskrivning över den första svenska frimärksemissionen, överlämna vi härmed följande arbete."
 
F1-F5_Svartavdrag_1_small.png

Klicka för att förstora

 

F1-F5_Svartavdrag_2_small.png

Klicka för att förstora

 

 

Plåtavdrag F1E-F5E

Plåtavdrag i studiesyfte med igenkännande streck på bokstaven "I" i texten "TRE SKILL."
 
F1E-F5E_Svartavdrag_1_small.png

Klicka för att förstora

 

 

Plåtavdrag Posthorn

Plåtavdrag av posthorn i studiesyfte, posthornen användes för papperskontroll.

På 1880-talet fick frimärksleverantören (P.O Bagge och senare Jacob Bagge) tillstånd att själva tillhandahålla frimärkspapper. För att postverket skulle kunna ha kontroll över att alla tryckta frimärken levererades till frimärksförrådet tryckte postverket ett kontrollnummer samt 8 större posthorn på baksidan av frimärkspappret innan det fick användas för tillverkning av frimärken. Om frimärksleverantören inte kunde redovisa alla ark med kontrollnummer och posthorn fick man böter.
 
Posthorn_Svartavdrag_1_small.png

Klicka för att förstora

 

 

Svartavdrag Bandmärken

Svartavdrag av klassiska bandmärken.
 
Bandmarken_Svartavdrag_1_small.png

Klicka för att förstora