Frimärke - Stockholms stadspost


Samlingen består av kartor med Stockholms stadspost. Samlingen är levande vilket innebär att den fortfarande utökas med intressanta objekt.

Samlingen består av 7 exemplar.
Postal_Menu_Orange.png
 
transparent_pixel.png
transparent_pixel.png

Aktiebolaget Stadsposten - Stockholms stadspost

En garanti för att Postverket ej skulle behöva befara konkurrens då det gällde den lokala brevbäringen utgjorde ännu i början av 1880-talet det, i förhållande till riksportot, låga lokalportot. Men så blev en portohöjning aktuell - generalpoststyrelsen önskade t.o.m. portot höjt ända till 10 öre (= riksportot) - och då dröjde det inte länge förrän man på privat håll i Stockholm såg en chans till lukrativ privatpoströrelse. Visserligen sänkte Postverket lokalportot åter år 1885 (till 5 öre), men detta skulle dock betyda föga. Tanken på ett enskilt lokalpostföretag hade redan hunnit taga form. Aktiebolaget Stadsposten (Stockholms Stadspost), som snart såg dagens ljus, nöjde sig med ett porto av endast 4 öre för slutna brev och konkurrensen kunde börja. Att K. Maj:t beviljat Aktiebolaget Stadsposten koncession (hösten 1887) skulle dock snart bli en riksdagsfråga av betydande mått.

Idén till Aktiebolaget Stadsposten eller Stockholms Stadspost, som den allmänt kallades var Anders Jeurlings, och det var också han som skulle föra företaget i hamn. Under en vistelse i Köpenhamn sommaren 1887 studerade han noggrant hur den privata poströrelsen i Köpenhamn, Kjöbenhavns By post, fungerade. Han blev entusiastisk och beställde omgående en första upplaga frimärken och brevkort . Då leveransen från tryckerifirman Ferslew & Co i Köpenhamn anlände till Stockholm, det rörde sig om en första upplaga om 10.000 serier, befanns märkena feltryckta. I stället för svenskt »ö» i öre hade man försett märkena med danskt »ø», något som gjorde att märkena (och brevkorten som även var feltryckta) refuserades, och nya, rättade märken rekvirerades.

Då Stockholms Stadspost sedan de nya, riktiga märkena anlänt, något försenat inledde sin verksamhet den 6 december 1887, kunde inte ens initiativtagaren ana, att framgången skulle bli så stor som den redan från början blev.


Texten är hämtad från en artikel av Karl-Erik Stenberg.
transparent_pixel.png
 
 
Valör1 öre
TypMörkblå
Utgiven1887
Tr-
Ppr-
V/H Karta-
Perf Typ-
Perf-
VmUtan VM
Antal i ark100
Tryckplåt-
Plåtsiffra-
Markeringar-
Upplaga0
 
Beskrivning:
 
 
SSP1_small.png

Klicka för att förstora

 

Valör2 öre
TypGulaktigt brun
Utgiven1887
Tryckmetod-
Ppr-
V/H Karta-
Perf Typ-
Perf-
VmUtan VM
Antal i ark100
Tryckplåt-
Plåtsiffra-
Markeringar-
Upplaga0
 
Beskrivning:
 
 
SSP2_small.png

Klicka för att förstora

 

 
Valör4 öre
TypBlå och guld
Utgiven1887
Tr-
Ppr-
V/H Karta-
Perf Typ-
Perf-
VmUtan VM
Antal i ark100
Tryckplåt-
Plåtsiffra-
Markeringar-
Upplaga0
 
Beskrivning:
 
 
SSP4_small.png

Klicka för att förstora

 

Valör10 öre
TypGulgrön-blågrön och röd
Utgiven1887
Tryckmetod-
Ppr-
V/H Karta-
Perf Typ-
Perf-
VmUtan VM
Antal i ark100
Tryckplåt-
Plåtsiffra-
Markeringar-
Upplaga0
 
Beskrivning:
 
 
SSP6_small.png

Klicka för att förstora

 

 
Valör1 øre
TypLjusblå
Utgiven1887
Tr-
Ppr-
V/H Karta-
Perf Typ-
Perf-
VmUtan VM
Antal i ark100
Tryckplåt-
Plåtsiffra-
Markeringar-
Upplaga0
 
Beskrivning:
 
 
SSP7_small.png

Klicka för att förstora

 

Valör2 øre
TypBrun
Utgiven1887
Tryckmetod-
Ppr-
V/H Karta-
Perf Typ-
Perf-
VmUtan VM
Antal i ark100
Tryckplåt-
Plåtsiffra-
Markeringar-
Upplaga0
 
Beskrivning:
 
 
SSP8_small.png

Klicka för att förstora

 

 
Valör4 øre
TypBlå och guld
Utgiven1887
Tr-
Ppr-
V/H Karta-
Perf Typ-
Perf-
VmUtan VM
Antal i ark100
Tryckplåt-
Plåtsiffra-
Markeringar-
Upplaga0
 
Beskrivning:
 
 
SSP10_small.png

Klicka för att förstora