Studie plåtsiffror - Semaforer

Sammanställning av semaforer, underlaget uppdateras när samlingen utökas.
Postal_Menu_Crown.png
 
transparent_pixel.png
transparent_pixel.png

Semaforer


Sammanställningen är ett resultat av en studie genomförd mellan 2018 - 2021. Studiens resultat presenteras i en ny bok om Gustaf V i medaljong 1908 - 1920, men sammanställningen utökas kontinuerligt.

Tänk på att denna sida mobilanpassar utseendet, på små skärmar visas inte alla kolumner i tabellen.
 
Semaforer per valör (45)
 
Facit NrBenämningSemaforVertikal linjeSemafor med plåtsiffraUndersökta
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong7301
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong6301
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong10311
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong7311
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong6311
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong9311
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljongx8
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong110
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong25
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong76
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong68
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong39
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong91
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong47
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong512
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong82
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljongx22
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong217
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong429
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong54
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong114
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong64
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong72
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong87
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong37
8415 öre Brun - Gustaf V i Medaljongx72
8415 öre Brun - Gustaf V i Medaljongx82
8415 öre Brun - Gustaf V i Medaljongx91
8415 öre Brun - Gustaf V i Medaljongx101
8415 öre Brun - Gustaf V i Medaljongx111
8415 öre Brun - Gustaf V i Medaljongx7
8625 öre Orange - Gustaf V i Medaljongx.3
8625 öre Orange - Gustaf V i Medaljongx..3
8625 öre Orange - Gustaf V i Medaljongx...2
8625 öre Orange - Gustaf V i Medaljongx....3
8520 öre Blå - Gustaf V i Medaljongx..2
8520 öre Blå - Gustaf V i Medaljong1..2
8520 öre Blå - Gustaf V i Medaljong1...3
8520 öre Blå - Gustaf V i Medaljongx...3
8520 öre Blå - Gustaf V i Medaljong1....1
8520 öre Blå - Gustaf V i Medaljongx....1
8520 öre Blå - Gustaf V i Medaljong1.....3
8520 öre Blå - Gustaf V i Medaljongx.....1
8830 öre Brun - Gustaf V i Medaljongx..1
8830 öre Brun - Gustaf V i Medaljongx6
 
Semaforer per plåtsiffra (179)
 
Facit NrBenämningPlåtsiffraV/HSemaforVertikal linjeSemafor med plåtsiffraUndersökta
8210 öre Röd - Gustaf V i MedaljongXXXVänster karta, höger plåt7301
8210 öre Röd - Gustaf V i MedaljongXXXVänster karta, höger plåt6301
8210 öre Röd - Gustaf V i MedaljongXXXIVänster karta, höger plåt10311
8210 öre Röd - Gustaf V i MedaljongXXXIVänster karta, höger plåt7311
8210 öre Röd - Gustaf V i MedaljongXXXIVänster karta, höger plåt6311
8210 öre Röd - Gustaf V i MedaljongXXXIHöger karta, vänster plåt9311
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong32Höger karta, vänster plåtx1
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong33Höger karta, vänster plåtx1
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong33Höger karta, vänster plåt11
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong33Höger karta, vänster plåt21
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong34Vänster karta, höger plåtx1
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong34Vänster karta, höger plåt11
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong34Höger karta, vänster plåt21
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong35Vänster karta, höger plåt11
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong35Höger karta, vänster plåt11
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong35Höger karta, vänster plåtx2
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong40Vänster karta, höger plåt72
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong40Vänster karta, höger plåt61
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong40Höger karta, vänster plåt31
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong41Vänster karta, höger plåt71
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong41Vänster karta, höger plåt61
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong41Höger karta, vänster plåt91
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong41Höger karta, vänster plåt61
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong42Vänster karta, höger plåt61
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong42Vänster karta, höger plåt42
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong42Vänster karta, höger plåt51
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong42Vänster karta, höger plåt32
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong42Höger karta, vänster plåt82
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong43Vänster karta, höger plåt62
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong43Vänster karta, höger plåt41
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong43Vänster karta, höger plåt31
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong43Höger karta, vänster plåt61
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong43Höger karta, vänster plåt51
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong43Höger karta, vänster plåt41
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong43Höger karta, vänster plåt31
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong44Vänster karta, höger plåt71
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong44Vänster karta, höger plåt32
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong44Vänster karta, höger plåtx1
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong44Höger karta, vänster plåt71
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong44Höger karta, vänster plåt51
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong44Höger karta, vänster plåt21
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong45Vänster karta, höger plåt61
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong45Vänster karta, höger plåt51
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong45Vänster karta, höger plåt31
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong45Vänster karta, höger plåt21
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong45Höger karta, vänster plåt71
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong45Höger karta, vänster plåt51
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong45Höger karta, vänster plåt31
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong45Höger karta, vänster plåt11
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong46Vänster karta, höger plåt51
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong46Vänster karta, höger plåt11
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong46Höger karta, vänster plåt51
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong47Vänster karta, höger plåt51
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong47Vänster karta, höger plåt42
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong47Vänster karta, höger plåt11
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong47Höger karta, vänster plåt51
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong47Höger karta, vänster plåtx1
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong47Höger karta, vänster plåt11
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong48Vänster karta, höger plåt51
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong48Vänster karta, höger plåt21
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong48Vänster karta, höger plåt11
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong48Höger karta, vänster plåt51
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong48Höger karta, vänster plåtx1
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong49Vänster karta, höger plåt51
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong49Vänster karta, höger plåt11
8210 öre Röd - Gustaf V i Medaljong49Höger karta, vänster plåt41
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong23Vänster karta, höger plåtx1
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong23Vänster karta, höger plåt21
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong23Vänster karta, höger plåt42
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong23Vänster karta, höger plåt51
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong23Höger karta, vänster plåtx1
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong23Höger karta, vänster plåt11
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong23Höger karta, vänster plåt21
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong23Höger karta, vänster plåt41
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong23Höger karta, vänster plåt61
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong23Höger karta, vänster plåt71
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong23Höger karta, vänster plåt82
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong24Vänster karta, höger plåt81
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong24Vänster karta, höger plåt21
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong24Vänster karta, höger plåt42
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong24Vänster karta, höger plåt51
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong24Höger karta, vänster plåtx1
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong24Höger karta, vänster plåt21
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong24Höger karta, vänster plåt51
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong24Höger karta, vänster plåt81
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong25Vänster karta, höger plåtx2
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong25Vänster karta, höger plåt11
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong25Vänster karta, höger plåt21
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong25Vänster karta, höger plåt41
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong25Vänster karta, höger plåt71
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong25Höger karta, vänster plåtx1
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong25Höger karta, vänster plåt11
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong25Höger karta, vänster plåt21
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong25Höger karta, vänster plåt51
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong25Höger karta, vänster plåt61
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong25Höger karta, vänster plåt82
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong26Vänster karta, höger plåt11
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong26Vänster karta, höger plåt21
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong26Vänster karta, höger plåt41
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong26Vänster karta, höger plåt61
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong26Höger karta, vänster plåtx1
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong26Höger karta, vänster plåt42
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong26Höger karta, vänster plåt61
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong26Höger karta, vänster plåt81
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong30Vänster karta, höger plåtx1
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong30Höger karta, vänster plåtx2
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong31Vänster karta, höger plåtx3
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong31Vänster karta, höger plåt11
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong31Höger karta, vänster plåtx1
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong32Vänster karta, höger plåtx2
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong32Vänster karta, höger plåt21
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong32Höger karta, vänster plåtx1
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong32Höger karta, vänster plåt21
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong33Vänster karta, höger plåtx2
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong33Höger karta, vänster plåt21
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong33Höger karta, vänster plåtx1
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong34Vänster karta, höger plåt43
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong34Vänster karta, höger plåt11
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong34Vänster karta, höger plåtx1
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong34Vänster karta, höger plåt21
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong34Vänster karta, höger plåt31
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong34Höger karta, vänster plåt11
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong34Höger karta, vänster plåt21
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong34Höger karta, vänster plåt31
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong34Höger karta, vänster plåt41
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong35Vänster karta, höger plåt42
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong35Vänster karta, höger plåt32
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong35Vänster karta, höger plåt21
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong35Vänster karta, höger plåt11
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong35Höger karta, vänster plåt42
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong35Höger karta, vänster plåt31
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong35Höger karta, vänster plåt21
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong35Höger karta, vänster plåt11
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong36Vänster karta, höger plåt11
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong36Vänster karta, höger plåt21
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong36Vänster karta, höger plåt31
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong36Vänster karta, höger plåt41
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong36Höger karta, vänster plåt11
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong36Höger karta, vänster plåt44
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong37Vänster karta, höger plåt11
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong37Vänster karta, höger plåt43
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong37Vänster karta, höger plåtx1
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong37Vänster karta, höger plåt21
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong37Höger karta, vänster plåt44
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong37Höger karta, vänster plåt12
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong37Höger karta, vänster plåt31
795 öre Grön - Gustaf V i Medaljong37Höger karta, vänster plåt21
8415 öre Brun - Gustaf V i MedaljongVIIHöger karta, vänster plåtx72
8415 öre Brun - Gustaf V i MedaljongVIIIHöger karta, vänster plåtx82
8415 öre Brun - Gustaf V i MedaljongIXHöger karta, vänster plåtx91
8415 öre Brun - Gustaf V i MedaljongXHöger karta, vänster plåtx101
8415 öre Brun - Gustaf V i MedaljongXIHöger karta, vänster plåtx111
8415 öre Brun - Gustaf V i Medaljong12Höger karta, vänster plåtx2
8415 öre Brun - Gustaf V i Medaljong13Höger karta, vänster plåtx1
8415 öre Brun - Gustaf V i Medaljong14Höger karta, vänster plåtx2
8415 öre Brun - Gustaf V i Medaljong15Höger karta, vänster plåtx2
8625 öre Orange - Gustaf V i MedaljongIVänster karta, höger plåtx.1
8625 öre Orange - Gustaf V i MedaljongIHöger karta, vänster plåtx.2
8625 öre Orange - Gustaf V i MedaljongIIVänster karta, höger plåtx..1
8625 öre Orange - Gustaf V i MedaljongIIHöger karta, vänster plåtx..2
8625 öre Orange - Gustaf V i MedaljongIIIHöger karta, vänster plåtx...2
8625 öre Orange - Gustaf V i MedaljongIVVänster karta, höger plåtx....1
8625 öre Orange - Gustaf V i MedaljongIVHöger karta, vänster plåtx....2
8520 öre Blå - Gustaf V i MedaljongIIHöger karta, vänster plåtx..2
8520 öre Blå - Gustaf V i MedaljongIIHöger karta, vänster plåt1..2
8520 öre Blå - Gustaf V i MedaljongIIIVänster karta, höger plåt1...2
8520 öre Blå - Gustaf V i MedaljongIIIHöger karta, vänster plåtx...3
8520 öre Blå - Gustaf V i MedaljongIIIHöger karta, vänster plåt1...1
8520 öre Blå - Gustaf V i MedaljongIVHöger karta, vänster plåt1....1
8520 öre Blå - Gustaf V i MedaljongIVHöger karta, vänster plåtx....1
8520 öre Blå - Gustaf V i MedaljongVVänster karta, höger plåt1.....2
8520 öre Blå - Gustaf V i MedaljongVHöger karta, vänster plåtx.....1
8520 öre Blå - Gustaf V i MedaljongVHöger karta, vänster plåt1.....1
8830 öre Brun - Gustaf V i Medaljong12Vänster karta, höger plåtx..1
8830 öre Brun - Gustaf V i Medaljong13Vänster karta, höger plåtx2
8830 öre Brun - Gustaf V i Medaljong14Vänster karta, höger plåtx1
8830 öre Brun - Gustaf V i Medaljong14Höger karta, vänster plåtx1
8830 öre Brun - Gustaf V i Medaljong15Vänster karta, höger plåtx1
8830 öre Brun - Gustaf V i Medaljong15Höger karta, vänster plåtx1