Vattenmärke - Oscar II

Oscar II 1 kr har papper med specialanpassat vattenmärke och är någorlunda okänt eftersom det befinner sig i arkmarginalen.
Postal_Menu_Crown.png
 
transparent_pixel.png
transparent_pixel.png

Vattenmärke Oscar II 1 kr

Förutom att Oscar II 1 kr har vattenmärke krona har pappret även märkts med den romerska siffran I och som avspeglas i arkramens vattenmärke. Enkelarken till Oscar II 1 kr var alltså separat tillverkade och avsedda endast för detta märke.

Märkningen av Oscar II 1 kr valören i formen av den romerska siffran I hade till syfte att kontrollera redovisningen, för felande ark fick tryckeriet betala en straffavgift.

Exakt hur den romerska siffran tillkommit är för mig okänt, studerar man utformningen av den romerska siffran har den inte samma stil som övriga bokstäver i vattenmärket. Detta kan leda tankarna till att den romerska siffran tillkommit i efterhand eller att den bara är provisoriskt monterad när vattenmärket präglades.

Ur Svenska Postverkets Frankotecken Del III från 1947 s. 92 citeras "Beträffande papper, tandning m.m. gäller i huvudsak vad som nämnts vid öresmärkena av porträttyp, dock kompletterades marginalvattenmärket i ett av hörnen med en romersk etta."


Enligt tidigare litteratur skulle ett mindre parti papper som var avsett för tryckning av kronvalörerna 1 kr (VM I) samt 5 kr (VM V) finnas kvar i frimärksförrådets papperskällare. Genom beslut av generalpoststyrelsen förbrukades dessa enkelark till tryckning av 5 och 10 öresfrimärken av Oscars typ.

Enligt beslut 1910-01-31 angående tryck å frimärkspaper, vattenmärkta I och V m.m.:
Härmed har jag äran att K.S på derom gjord hemställan beslutat, att de i paperskällaren förvarade med vattenmärken I och V försedda frimärkespaper får användas till tryck af vanliga frimärken å 4 öre (Lilla Riksvapnet), att de till den 1 februari 1910 å reversal samt derefter beställda boktrycksfrimärkena, alla slag, skola tryckas enligt nya typen, men att, innan de färdig tryckas, färgprof å hvarje valör skall aflämnas till undertecknad...
 
Oscar_II_VM.png

Vattenmärke Oscar II 1 kr.