Pappersstorlekar på svenska helark och kartor


Storleken på frimärkspappret till svenska kartor har varierat genom åren. Här berättas det om pappersstorleken på svenska helark och kartor.
Postal_Menu_Crown.png
 
transparent_pixel.png
transparent_pixel.png

Pappersstorlekar innan medaljongemissionen

 
P1-K-papper-MaR.png
 

Medaljongemissionens pappersstorlekar - Helark

Helarken för medaljongemissionen var till en början tillverkade med måtten 52 x 29,5 cm, det var alltså samma mått som för Oscar emissionen. Detta format var anpassat för de tryckplåtar som användes men även för de två olika arktandningsaggregaten som fanns tillgängliga vid tidpunkten för de två emissionerna.

Under senare delen av 1912 införskaffade Postverket en ny och effektivare kamtandningsmaskin och då blev man tvungen till att justera höjden på frimärkspappret. De kartor som redan var tryckta men inte perforerade, klipptes av för att anpassas till den nya kamtandningsmaskinen. På så sätt uppstod varianten Kgx papper.
 
P1-K-papper-MaR.png
 

Medaljongemissionens pappersstorlekar - P1

K-papper (P1Kv,P1Kg) samt P1Kgx)
- Kv papper (vitt kronmärkt papper)
- Kg papper (gult kronmärkt papper)
- Kartans storlek: bredd 26 cm och höjd 29,5 cm

Variant:
- Kgx papper (gult kronmärkt papper)
- Kartans storlek: bredd 26 cm och höjd 26,5 cm
 
Helark_VM_Gustaf_V_Ark_P1.png

P1 kronmärkt papper


Helark_VM_Gustaf_V_Ark_P1kgx.png

P1Kgx papper


Pappersstorlek_Helark_P1Kv.png

P1Kv karta


Pappersstorlek_Helark_P1Kg.png

P1Kg karta


Pappersstorlek_Helark_P1Kgx.png

P1Kgx karta

 

Medaljongemissionens pappersstorlekar - P2

B-papper I (P2Bv):
- Kv papper (vitt kronmärkt papper)
- Kg papper (gult kronmärkt papper)
- Kartans storlek: bredd 26 cm och höjd 29,5 cm
 
Helark_VM_Gustaf_V_P2.png

P2 papper


Pappersstorlek_Helark_P2Bv.png

P2Bv karta

 

Medaljongemissionens pappersstorlekar - P3

B-papper II (P3Bv samt P3Bg):
- Kv papper (vitt kronmärkt papper)
- Kg papper (gult kronmärkt papper)
- Kartans storlek: bredd 26 cm och höjd 29,5 cm

Extra smala marginaler uppstod om den senare papperstypen (P3) användes tillsammans med arkperforering (13x131/4). Denna lite äldre perforering upptog större yta av pappret och tvingade därmed marginalerna att bli smalare, här spelade även centreringen av frimärksbilden en stor roll. Var centreringen förskjuten i höjdled eller om pappret var avklippt påverkade detta marginalhöjden. På kartor med valören 27 på 80 öre svart blir den smala marginalen extra tydlig.
 
Helark_VM_Gustaf_V_Kam_P3.png

P3 papper


Pappersstorlek_Helark_P3Bv_Arkperforering.png

P3Bv karta med arkperforering


Pappersstorlek_Helark_P3Bv_Kamperforering.png

P3Bv karta med kamperforering


Helark_VM_Gustaf_V_Kam_P3.png

P3Bg karta


Pappersstorlek_Helark_P3Bv_Arkperforering_Extra_Smal.png

P3Bv karta med extra smal marginal


 

Pappersstorlekar för bandmärkena

 
P1-K-papper-MaR.png