Vattenmärken - KPV

Papperstyp B, C och K har präglat vattenmärke, dessutom förekommer KPV i form av Kungliga Postverket eller Kongliga Postverket.
Postal_Menu_Crown.png
 
transparent_pixel.png
transparent_pixel.png

Vattenmärke KPV - KONGL POSTVERKET / KUNGL POSTVERKET

På tidiga ark förekommer vattenmärket med stavningen "KONGLIGA", utfört med ett för tiden lämpligt skriftspråk. Under 1911 infördes ett nytt vattenmärke och då med en mer modern stavning i form av "KUNGLIGA" (B-papper).

På ark från 1891 - 1900 är bokstävernas höjd i de vågräta raderna 7 mm och i de lodräta 8 mm med en totallängd av 177 mm horisontellt och 158 mm vertikalt.

På ark från 1906 är bokstävernas höjd i de vågräta raderna 7,3 mm och i de lodräta 8,4 mm med en totallängd av 185 mm horisontellt och 166 mm vertikalt.

I de kontraktsförändringar som genomfördes den 4 oktober 1910 bestämdes att ett nytt vattenmärke skulle införas. I protokoll från 11 oktober 1910 godkände Generalpoststyrelsen att införskaffa 3 nya dandyrullar från den tyska firman Andreas Kufferath (Metalltuch und Egoutteurfabrik) med vattenmärke endast i ytterramen (P2) samt att förändra en befintlig dandyrulle.

Den 21 november 1910 blev den första dandyrullen färdig och papperstillverkningen av nytt B-papper kunde starta. Tyvärr visade det sig att pappret inte var tillfredställande så man beslöt att genomföra nya tester som resulterade i nytt B-papper från den 1 februari 1911 (P2).
 
F52c_VM_Krona.png

I bilden ovan visas F52c VM krona från 1893 med kortare KPV.

 

VM_Krona_versioner.png

I bilden ovan visas en jämförelse mellan F52c och Tj28, bilden är inte korrekt i skala men visar ändå skillnaden i längd och höjd av KPV.

 

Tj28_VM_krona.png

I bilden ovan visas Tj28 VM krona från 1911 med längre KPV.