Vattenmärken - VM Våglinjer

Papperstyp C har präglat vattenmärke i form av våglinjer.
Postal_Menu_Crown.png
 
transparent_pixel.png
transparent_pixel.png

Vattenmärke våglinjer

Papperstyp C har ett vattenmärke som består av våglinjer och bokstäver (KPV). Beroende på hur pappret infogades i tryckmaskinen kunde våglinjerna och bokstäverna hamna på olika håll.

I mycket tidig korrespondens inom Postverket benämndes våglinjer i stället som båglinjer.
 
VM_Measure.png

 

 

Dandyrulle våglinjer

För att tillverka vattenmärkt papper placerades den fuktiga pappersmassan ut på en bana försedd med ett system av valsar. En av dessa valsar var den s.k dandyrullen som var klädd med en mässingsduk med fastsydda våglinjer och bokstäver av tunn mässingstråd.

När dandyrullen med mässingsduken pressades mot pappersmassan blev denna på motsvarande ställen tunnare och mer genomlysande. Avtrycket i pappret släpper alltså igenom ljuset bättre än vad resten av pappret gör, på så sätt uppträder vattenmärket.
 
 

Ibland blir det fel

Att tillverka miljontals frimärken slet naturligtvis på de verktyg och maskiner som användes vid frimärksframställningen. I bilden nedan visas vattenmärket för F73, Lilla Riksvapnet 3 öre brun. Studerar man bilden ser man att våglinjerna på högersidan av bilden inte är symmetriska. En våglinje avviker i förhållande till de två intilliggande våglinjerna. I detta fall kan man misstänka att den fastsydda metalltråden stäppt från sitt fäste och på så sätt avviker symmetrin på våglinjen.
 
VM_Vaglinjer_abnormal.png