Vattenmärke - Posthuset

Posthuset 5 kr har papper med specialanpassat vattenmärke och är någorlunda okänt eftersom det befinner sig i arkmarginalen.
Postal_Menu_Crown.png
 
transparent_pixel.png
transparent_pixel.png

Vattenmärke Posthuset 5 kr

Förutom att Posthuset 5 kr har vattenmärke med dubbel krona har pappret även märkts med den romerska siffran V som avspeglas i arkramens vattenmärke. Enkelarken till Posthuset 5 kr var alltså separat tillverkade och avsedda endast för detta märke.

Märkningen av Posthuset 5 kr valören i formen av den romerska siffran V hade till syfte att kontrollera redovisningen, för felande ark fick tryckeriet betala en straffavgift.

Exakt hur den romerska siffran tillkommit är för mig okänt, studerar man utformningen av den romerska siffran har den inte samma stil som övriga bokstäver i vattenmärket. Detta kan leda tankarna till att den romerska siffran tillkommit i efterhand eller att den bara är provisoriskt monterad när vattenmärket präglades.

Enligt tidigare litteratur skulle ett mindre parti papper som var avsett för tryckning av kronvalörerna 1 kr (VM I) samt 5 kr (VM V) finnas kvar i frimärksförrådets papperskällare. Genom beslut av generalpoststyrelsen förbrukades dessa enkelark till tryckning av 5 och 10 öresfrimärken av Oscars typ.

Enligt beslut 1910-01-31 angående tryck å frimärkspaper, vattenmärkta I och V m.m.:
Härmed har jag äran att K.S på derom gjord hemställan beslutat, att de i paperskällaren förvarade med vattenmärken I och V försedda frimärkespaper får användas till tryck af vanliga frimärken å 4 öre (Lilla Riksvapnet), att de till den 1 februari 1910 å reversal samt derefter beställda boktrycksfrimärkena, alla slag, skola tryckas enligt nya typen, men att, innan de färdig tryckas, färgprof å hvarje valör skall aflämnas till undertecknad...
 
Posthuset_VM.png

Vattenmärke Posthuset 5 kr.