Historia - Positioner


Med positionsnummer kan man ange var på frimärkskartan ett visst frimärke var placerat.
Postal_Menu_Crown.png
 
transparent_pixel.png
transparent_pixel.png

Kartans positioner

I flera fall har svenska frimärken tillverkats utifrån ett helark med 2x100 märkesbilder, höger och vänster trycksida. I dessa fall delades helarken till två kartor. Benämningen karta (ibland används även blad eller ark) syftar till det format som sedan lagrades i frimärksförrådet innan utleveranserna genomfördes till postkontoren. I de flesta fall bestod kartan av 100 märkesbilder, men beroende på tryckteknik så varierade antalet från 9 - 120 märkesbilder. Varje märkesbild kan identifieras med hjälp av sitt positionsnummer.

Bandfrimärkena tillverkades i långa pappersbanor som sedan delades upp, vanligast var 100 märkesbilder i varje karta men även andra storlekar förekom.

En sak man ska tänka på när man hänvisar till ett visst positionsnummer är att ett visst "fel" inte har samma positionsnummer på kartor som genomfördes med cylindertryck (bandfrimärkena). Där kan samma "fel" dyka upp i olika positioner beroende på hur delningen av den trykta pappersrullen genomfördes.
 
Tandning.png

Karta med 120 märkesbilder

 

 

Kartans positionsnummer

För att identifiera en viss märkesbild i kartan numrerar man alla märkesbilder. Oavsett kartans storlek eller antal märkesbilder startar alltid den första positionen i det övre vänstra hörnet och avslutas alltid i det högra nedre hörnet. Första positionen i kartan startar med '1', den sista positionens nummer är beroende på hur många märkesbilder som kartan innehåller.

F78 - 5 Kr violettkarmin innehåller en känd plåtspricka i position 92, vänster trycksida, med plåtsiffra I. Eftersom trycket genomfördes med plantryck förekommer plåtsprickan alltid i samma position.


Pos-92.png


När du placerar kartan framför dig gäller alltid regeln att märkesbilderna ska vara rättvända, eventuell text eller valör också vara rättvänd så långt det är möjligt.


F469a_Kam.png


Ett bra exempel på detta är Flaggfrimärkena från 1955. Dessa kartor ska vändas enligt bilden nedan, position 1 befinner sig, precis som alltid, i kartans övre vänsta hörn.


Flagg-1955-positionsnummer.png
 
Positions.png

Kartans positionsnumrering (1-100)

 

 

Positions-50.png

Kartans positionsnumrering (1-50)

 

 

Positions-30.png

Kartans positionsnumrering (1-30)