Frimärksemissionen Gustaf V i medaljong 1908 – 1920

Ny spännande bok med över 800 bilder.
Postal_Menu_Crown.png
 
transparent_pixel.png
transparent_pixel.png

Om författaren, om boken och innehållsförteckning

Fredrik_Selfie.jpg Fredrik Nilsson är utbildad inom elektronik, IT och ekonomi. Han är uppvuxen i en samlarfamilj från Skåne, men är sedan två år tillbaka bosatt på Södermalm i Stockholm. Under sina 45 år som filatelist har Fredrik koncentrerat sig på främst två samlarområden, helark och medaljongemissionen.

Detta är Fredriks debutbok och har sammanställts från referenser och fakta från den studie han genomfört under åtta år. Fredrik säger själv att det inte längre finns några större obesvarade frågor kvar om medaljongemissionen. Boken gör honom därför både stolt och glad.
 
Beställning
I samarbete med Nordisk Filateli beställs boken via email nordisk@filateli.se. Kostnaden är 700 SEK, porto inom Sverige 126 SEK och till övriga världen 230 SEK.
Leverans sker tidigast i mitten av januari 2024.
Betalning sker till SWISH 123 685 47 98, bankgiro 5478-2925, IBAN eller BIC SE36 9020 0000 0902 5526 1227 / ELLFSESS.
 
Recension
Boken Frimärksemissionen Gustaf V i medaljong av Fredrik Nilsson är en intressant bok om ett märke som finns i många upplagor och varianter. Genom att presentera sitt gedigna forskningsarbete i bokform kommer detta många samlare till gagn. Boken är rikt illustrerad med exempel på flertalet varianter och tryckfel, många faktatabeller sammanställer också olika aspekter av utgivningen. Information om olika personer och händelser som ledde till olika beslut om tryckning och utformning presenteras också, och detta gör berättelsen levande. Genom att läsa denna bok blir man mer intresserad av att samla detta märke men att få en så omfattande samling som presenteras är få förunnat.

Ulf Nilsson
Sveriges Filatelistförbund
 
Utmärkelser
2024 års belöning från Karl-Erik Stenbergs Minnesfond gick till Fredrik Nilsson för hans forskningsarbete om medaljongemissionen, läs mer på Sveriges Filatelistförbund.
 
Om boken
Det är 90 år sedan Johan Ramberg publicerade boken om medaljongfrimärkena i 'The Swedish Postage Stamp Issues 1910–1919'. Där redovisade Nils Strandell medaljongfrimärkenas varianter och filatelistiska värde. För första gången i svensk frimärkshistoria trycktes frimärksark med plåtsiffror, en detalj som öppnade upp ett filatelistiskt specialområde för frimärkssamlare.

Det är inte omöjligt att boken haft som ambition att inspirera till att samla på essayer, plåtsiffror eller varianter av medaljongfrimärkena. Under mina 45 år som filatelist har i alla fall 'The Swedish Postage Stamp Issues 1910 - 1919' skänkt många beundransvärda stunder, och till min och säkert många andras stora glädje har plåtsiffrorna nu också klivit in i finrummet och finns representerade med en egen artikel i FACIT Special Classic 2020.

Nytt material av medaljongemissionen har sammanställts och gett upphov till en ny studie med arbetsnamnet 'En studie av Gustav V i Medaljong 2.0'. Studien har haft som ambition att på ett bättre sätt än tidigare presentera både gammal och ny information om medaljongemissionen. Avsaknaden av litteratur kring medaljongemissionen har också varit en drivkraft till att genomföra studien.

Studien har arbetat fram nya begrepp som ska underlätta samlandet. Här introduceras bland annat grunduppsättningar, ny definition av sammansättningen och nya typbeteckningar för semaforer, papper och gummering. Underlaget som till största delen består av hörnmarginaler innehåller dubbletter. Studien är kvantitativ på så sätt att flera exemplar av samma typ har studerats.

Underlaget till Rambergs bok bestod bland annat av 1 300 exemplar av hörnmarginaler. Den nya studiens underlag består av 2 400 hörnmarginaler, 100 provtryck, 100 kartor och 10 000 stämplade frimärken. Studien redovisar information om plåtsiffror, gummering, vattenmärken, perforering, semaforer, essayer, provtryck och varianter.

Studiens resultat och slutsatser presenteras i denna bok på ett inspirerande sätt med beskrivande bilder och uppdaterade fakta tillsammans med historiska händelser om frimärkstillverkningen mellan åren 1908–1920.
 
Bokomslag.jpg
Se ett urval från boken här.
 
Innehållsförteckning
 • Förord

 • Nomenklatur

 • Historia

  Jacob Bagges Sedeltryckeri
  Postförsändelser, postavgifter och UPU
  Rekordåren
  Förlagor
  Gravyrförslag
  Prover
  Tvisten
 • Upplaga

  Utgivningsdag
  Kurseringstid
  Kontroll av tidigare publicerade upplagor
  Upplagor F75 – F104
 • Tryckmateriel

  Tryckpress
  Djuptryck
  Tryckplåtar
  Hanterings- och utmattningsskador
  Vänster karta trycks med höger trycksida
  Bevarade tryckplåtar
  Återanvända tryckplåtar
  Problemområden
  Gravyrtyper
  Bakgrundstyper
 • Gravyrlinjer

  Gravyrlinjer tillkom i efterhand
  Sammanställning
 • Sammansättningar

  Sammanställning
 • Plåtsiffror

  Romerska och arabiska plåtsiffror
  Typer
  Höjdvariationer
  Leveransdatum
  Karaktäristiska drag
  Re-entry
 • Grunduppsättningar

  Antal kombinationer
 • Vänster- eller höger trycksida

  Referensmetoden
 • Semaforer

  Förstålning
  Teorier kring semaforens användningsområde
  Analys av plåtsprickor
  Antal horisontella linjer
  Semafortyper
  Att förbereda plåtarna
  En semafor växer fram
  Semafor på vänster och höger trycksida
  Sammanställning
 • Provisorier

  Påtryck - upp och nedvänd
 • Falsifikat

 • Värnamofrimärkena

 • Papper

  Provpapper under 1908
  Pappersstorlek
  Pappersmisstag
  Vattenmärken
  Sammanställning
 • Gummering

  G1 gummi
  G2 gummi
  G3 gummi
  G4 gummi
 • Perforering

  Arkperforering (Ta1/Ta2)
  Kamperforering (Tk)
  Perforeringsvarianter
  Perforeringsmisstag
  Ruffperforering
  Svårbedömd perforering
  Sammanställning
 • Övriga varianter

 • Handgjorda häften

 • Handgjorda rullar

 • Leveransklara kartor

 • Post med plåtsiffror

 • Nyanser

 • Referenser

 • Efterord