Posthistoria - Handgjorda Häften


Handgjorda frimärkshäften (H1 - H45) tillverkades från frimärkskartor, spår av kartorna visar sig om man studerar häftena.
Postal_Menu_Crown.png
 
transparent_pixel.png

Steg 1 - Karta

Alla svensktillverkade handgjorda häften innehåller par av frimärken med 4-sidig perforering (CC) eller 4-sidig perforering i par med 3-sidig perforering (BC, CB)

Svenska handgjorda frimärkshäften har tillverkats sedan 1904 och fram till 1940, då en häftesmaskin togs i bruk. Vid tillverkningen av handgjorda frimärkshäften ar en frimärkskarta använts som grund.
 
F80.png
 

Steg 2 - Klipp ut

Från kartan delades frimärkena upp i block om t.ex. 10 frimärken. Notera att marginalen användes som en del av infästningen tillsammans med omslag och klammer.
 
Handgjorda_c.png
 

Steg 3 - Montera

H9 tillverkades i 2 block med 10 frimärke i varje block och en bit av marginalen sparades till infästningen.
 
Handgjorda_b.png
 

Steg 4 - Färdigt häfte

För att utnyttja hela kartan såldes det kompletta frimärkshäftet i två varianter (rättvänd/omvänd). Här visas H9 (2x10) och H10 (2x10) från 1918.
 
Handgjorda_a.png