System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): No such host is known at System.Net.Dns.GetAddrInfo(String name) at System.Net.Dns.InternalGetHostByName(String hostName, Boolean includeIPv6) at System.Net.Dns.GetHostEntry(String hostNameOrAddress) at MySql.Data.Common.MyNetworkStream.CreateStream(MySqlConnectionStringBuilder settings, Boolean unix) at MySql.Data.Common.StreamCreator.GetStream(MySqlConnectionStringBuilder settings) at MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.Open()

Unable to connect to any of the specified MySQL hosts.


 

Frimärke - Övriga Helark


Samlingen består i första hand av svenska provkartor, kartor med brevmärken m.m., i vissa fall delar av kartor. Samlingen är levande vilket innebär att den fortfarande utökas med intressanta objekt.

Samlingen består av 0 exemplar.
Postal_Menu_Orange.png
 
transparent_pixel.png

Wasa Rediviva

Efter återupptäckten av regalskeppet Wasa 1956 skapades insamlingsstiftelsen Wasa Rediviva. Stiftelsens uppgift var att skaffa fram pengar till bärgningsprojektet som genomfördes 1961.

Från Dagens Nyheter 1962-12-09 meddelades att 100 000 frimärken från år 1911 med påtrycket "Wasa Rediviva" skulle släppas ut på marknaden i god tid före jul, detta förmedlade Vasas PR-avdelning. - Märkena är inte giltiga som frankering, men har filatelistiskt intresse.
En sats på tre märken i olika färger kostade 1:50 och behållningen gick dels till Vasas återuppbyggnad och dels till rikssammanslutningen Frimärksfrämjandet.
transparent_pixel.png

Frimärkstryckeriets Provmärken

På grund av strikta regler och hård kontroll vid framställningen av frimärken tillverkade tryckeriet provmärken som inte alls krävde samma återhållsamma regelverk. På så sätt kunde tryckeriet vid behov genomföra tester av både perforering och flerfärgstryck på ett effektivt och hanterbart sätt.
transparent_pixel.png

Sven Ewerts och Majvor Franzéns Provmärken

Frimärksgravören Sven Ewert (1895-1959) graverade i stort sett samtliga svenska frimärken mellan åren 1928-1959 och har utan tvekan bidragit till det höga anseende som svenska frimärken än idag har. I Sven Ewerts fotspår skulle en rad framstående gravörer följa, mer eller mindre influerade av mästaren.

Under 1937 skapade Sven Ewert provmärket "Kvinnohuvud" men fler provmärken kom framöver att tillverkas bl.a. av Majvor Franzen med "Snurra".
transparent_pixel.png
transparent_pixel.png
 
 

System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): No such host is known at System.Net.Dns.GetAddrInfo(String name) at System.Net.Dns.InternalGetHostByName(String hostName, Boolean includeIPv6) at System.Net.Dns.GetHostEntry(String hostNameOrAddress) at MySql.Data.Common.MyNetworkStream.CreateStream(MySqlConnectionStringBuilder settings, Boolean unix) at MySql.Data.Common.StreamCreator.GetStream(MySqlConnectionStringBuilder settings) at MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.Open()

Unable to connect to any of the specified MySQL hosts.