Studie plåtsiffror - Perforeringstyper

Sammanställning av perforeringstyper, underlaget uppdateras när samlingen utökas.
Postal_Menu_Crown.png
 
transparent_pixel.png

Perforeringstyper


Sammanställningen är ett resultat av en studie genomförd mellan 2018 - 2021. Studiens resultat presenteras i en ny bok om Gustaf V i medaljong 1908 - 1920, men sammanställningen utökas kontinuerligt.

Ta1 = arkperforering 13x131/4
Ta2 = arkperforering 13x131/2
Tk = kamperforering 13x131/2

Tänk på att denna sida mobilanpassar utseendet, på små skärmar visas inte alla kolumner i tabellen.
 

System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): No such host is known at System.Net.Dns.GetAddrInfo(String name) at System.Net.Dns.InternalGetHostByName(String hostName, Boolean includeIPv6) at System.Net.Dns.GetHostEntry(String hostNameOrAddress) at MySql.Data.Common.MyNetworkStream.CreateStream(MySqlConnectionStringBuilder settings, Boolean unix) at MySql.Data.Common.StreamCreator.GetStream(MySqlConnectionStringBuilder settings) at MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.Open()

Unable to connect to any of the specified MySQL hosts.


Perforeringstyper (0)
 
Facit NrBenämningTa1Ta2TkUndersökta