Studie plåtsiffror - Upplagor

Sammanställning av upplagor, underlaget uppdateras när ny fakta finns tillgänglig.
Postal_Menu_Crown.png
 
transparent_pixel.png

Upplaga


Sammanställningen är ett resultat av en studie genomförd mellan 2018 - 2021. Studiens resultat presenteras i en ny bok om Gustaf V i medaljong 1908 - 1920, men sammanställningen utökas kontinuerligt.

Studiens resultat är inte komplett när det gäller upplagor. Officiellt publicerade upplagor i FACIT katalogen härstammar från Hugo Olsson och F. Benzingers bok om Svenska Postverkets Frankotecken Del IV. Studien har försökt återskapa underlaget som ligger till grund för dessa upplagor, men har inte lyckats i sin helhet. Därför redovisas en "diff" i nedan sammanställning.

Tänk på att denna sida mobilanpassar utseendet, på små skärmar visas inte alla kolumner i tabellen.
 
 
 
Makulerade
Färgprov
Gummeringsprov
Gummeringsfärg
Normalark
Upplaga (x100)
FACIT Upplaga
Diff