Vattenmärken - KPV

Papperstyp B, C och K har präglat vattenmärke, dessutom förekommer KPV i form av Kungliga Postverket eller Kongliga Postverket.
Postal_Menu_Crown.png
 
transparent_pixel.png

Vattenmärke KPV - KONGL POSTVERKET / KUNGL POSTVERKET

På tidiga ark förekommer vattenmärket med stavningen "KONGLIGA", utfört med ett för tiden lämpligt skriftspråk. I samband med utgivningen av Gustafsmärkena 20 och 25 öre år 1911 infördes en mer modern stavning i form av "KUNGLIGA".

På ark från 1891 - 1900 är bokstävernas höjd i de vågräta raderna 7 mm och i de lodräta 8 mm med en totallängd av 177 mm horisontellt och 158 mm vertikalt. På ark från 1906 är bokstävernas höjd i de vågräta raderna 7,3 mm och i de lodräta 8,4 mm med en totallängd av 185 mm horisontellt och 166 mm vertikalt.
 
F52c_VM_Krona.png

I bilden ovan visas F52c VM krona från 1893 med kortare KPV.

 

VM_Krona_versioner.png

I bilden ovan visas en jämförelse mellan F52c och Tj28, bilden är inte korrekt i skala men visar ändå skillnaden i längd och höjd av KPV.

 

Tj28_VM_krona.png

I bilden ovan visas Tj28 VM krona från 1911 med längre KPV.